Medisens


Medisens krémy

MEDISENS ZELENINOVÝ KRÉM a MEDISENS ŽAMPIONOVÝ KRÉM ve formě polévek. Tato speciální vysokoenergetická potravina pro zvláštní lékařské účely je určena pro pacienty trpící podvýživou či rizikem podvýživy, s vysokou potřebou energie a bílkovin.

Typicky to mohou být pacienti s různými chronickými onemocněními, onkologickými diagnózami nebo senioři, kteří nedokáží během dne zkonzumovat dostatečné množství potravy. Jedná se o první výrobky svého druhu, pokud jde o slanou chuť, která na českém trhu u podobných přípravků doposud zcela chyběla. MEDISENS krémy je možné podávat i pacientům se zavedenou gastrickou sondou.