Potraviny pro zvláštní lékařské účely


Potraviny pro zvláštní lékařské účely (PZLÚ) představují zcela specifickou skupinu přípravků, na pomezí léčivých přípravků a potravin. PZLÚ jsou regulovány jak českými, tak EU právními předpisy. Na rozdíl od potravin mohou být PZLÚ hrazeny z veřejného zdravotního pojištění.