Pro lékaře a lékárníky

Informace pro předepisující lékaře a nutriční terapeuty

 • MEDISENS ZELENINOVÝ KRÉM a MEDISENS ŽAMPIONOVÝ KRÉM jsou potraviny pro zvláštní lékařské účely, viz Registr oznámených potravin ZDE.
 • Oba přípravky mají Státním ústavem pro kontrolu léčiv (SÚKL) stanovenou výši a podmínky úhrady z veřejného zdravotního pojištění (od 1. 9. 2020)
 • Aktuálně jsou na trhu dostupná balení o velikosti 3x70 g
 • Informace o výši a podmínkách úhrady u MEDISENS ZELENINOVÝ KRÉM
 • Informace o výši a podmínkách úhrady u MEDISENS ŽAMPIONOVÝ KRÉM
 • Stanovené podmínky úhrady:
  • E/ F16, ONK
  • P: Potravina pro zvláštní lékařské účely je hrazena úměrně k příjmu běžné stravy, max. do limitu 600 kcal/den, jako doplněk stravy u anatomické či funkční poruchy vedoucí k nedostatečnému příjmu potravy, pokud trvá déle než 10 dní či neumožňuje příjem větší, než je 75 % potřeb nemocného. Současně musí jít o nemocného s jasným rizikem rozvoje komplikací souvisejících s nedostatečnou výživou. To se týká nemocných, kteří mají již rozvinutou podvýživu, kdy BMI je pod 18,8 nebo nechtěný váhový úbytek představuje víc jak 5 % za poslední měsíc či více jak 10 % za poslední 3 měsíce.
   Potravinu pro zvláštní lékařské účely pro částečnou enterální výživu, sipping, vždy při platnosti výše uvedených kritérií podvýživy, předepisuje k úhradě lékař – nositel licence F016 nebo onkolog. Onkolog zároveň tuto potravinu pro zvláštní lékařské účely předepisuje k úhradě pouze v případě časové a místní nedostupnosti nutriční ambulance, maximálně po dobu 4 týdnů na základě provedení nutričního screeningu dle dotazníku Pracovní skupiny pro nutriční péči České onkologické společnosti (PSNPO) s výsledným skóre 2, 3 nebo 4 řádně zaznamenaného ve zdravotní dokumentaci.
 • Souhrnné informace o přípravcích MEDISENS pro lékaře a nutriční terapeuty.

 

Informace pro lékárny a lékárníky

 • Přípravky MEDISENS ZELENINOVÝ KRÉM a MEDISENS ŽAMPIONOVÝ KRÉM jsou pro pacienty aktuálně dostupné v lékárenské síti Dr. Max
 • Ostatní lékárny mohou přípravky objednávat prostřednictvím distributora VIAPHARMA, příp. se mohou obracet přímo na výrobce přípravků MEDISENS, společnost Nutrition Improvement s. r. o., info@nutrition-improvement.cz.